Publikacje

Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 47
Badania
Najnowszy Rocznik Kultury Polskiej w wersji anglojęzycznej

Siódmy numer „Rocznika Kultury Polskiej” nawiązuje tematycznie do poprzedniego wydania poświęconego dostępności kultury, jednak tym razem definiowanej z perspektywy...

Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2022

Siódmy numer „Rocznika Kultury Polskiej” nawiązuje tematycznie do poprzedniego wydania, poświęcony jest bowiem dostępności kultury, jednak tym razem definiowanej z perspektywy...

Badania
Nowości Badawcze NCK 2/2022

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy i jednocześnie ostatni już numer „Nowości Badawczych NCK”, w którym zajmujemy się tematyką gier komputerowych. Podkreślamy w nim...

Badania
Nowości Badawcze NCK 1/2022

W najnowszym numerze „Nowości Badawczych NCK” prezentujemy badania i artykuły, które przybliżają wieloaspektowy charakter współczesnego czytelnictwa. Omówienia...

Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2021

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” został poświęcony tematowi dostępności, który poruszany jest przede wszystkim w kontekście grup ze szczególnymi potrzebami....

Badania
Nowości Badawcze NCK 2/2021

W drugim tegorocznym numerze „Nowości Badawczych NCK” prezentujemy ciekawe badania ze świata, dotyczące wpływu kontekstu społeczno-kulturowego na postawy względem zmian...

Badania
Adaptacja przestrzeni na potrzeby wydarzeń kulturalnych. RAPORT

Narodowe Centrum Kultury realizuje liczne projekty kulturalne. Jednym z nich jest „Dziedziniec Kultury” - cykl otwartych koncertów organizowany od 2018 r. w Warszawie, na...

Badania
Nowości Badawcze NCK 1/2021

Najnowszy numer "Nowości Badawczych NCK" 1/2021 porusza tematykę zastosowania cyfrowych metod i narzędzi w badaniach różnych obszarów kultury. Prezentujemy w nim...

Badania
Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury

Dom kultury jako miejsce podejmowania praktyk kulturowych jest w Polsce dobrze zakorzenioną instytucją. Jednocześnie jego rola w realizacji polityki kulturalnej państwa wydaje się nie w pełni...

Badania
Raporty: polska branża gier planszowych

Gry planszowe coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w polskich domach. Liczba tytułów stale rośnie, a same gry są bardziej zróżnicowane – zarówno pod kątem...

Badania
Jak postrzegamy odpady w kulturze nadmiaru?

Przedmioty dla jednych wartościowe innym wydają się niepotrzebne i nie przedstawiają dla nich wartości. Gdzie przebiega granica między przydatnością i zbędnością...

Badania
Ojczysty – dodaj do edukacji! Poradnik dla nauczycieli i edukatorów

Gry planszowe oprócz funkcji rozrywkowej mogą posiadać także wartość edukacyjną, stając się pomocnym narzędziem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednym z przykładów gry...