Najnowszy Rocznik Kultury Polskiej w wersji anglojęzycznej

Date of publication: 11.04.2023
Średni czas czytania 2 minutes
print

Siódmy numer „Rocznika Kultury Polskiej” nawiązuje tematycznie do poprzedniego wydania poświęconego dostępności kultury, jednak tym razem definiowanej z perspektywy przestrzennej. Publikacja przetłumaczona na język angielski jest dostępna w księgarni NCK w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Mamy nadzieję, że okaże się interesującą lekturą dla badaczy i ekspertów z innych krajów.

Opublikowane na łamach ostatniego wydania Rocznika artykuły poświęcone są przede wszystkim terytorialnej dostępności instytucji kultury, przestrzennemu aspektowi oferowanego wsparcia oraz budowaniu oferty na obszarach poza metropoliami.

Podejmując temat dostępności kultury na obszarach nieuprzywilejowanych, pragniemy zwrócić uwagę na istnienie nierówności i barier, jak również przedstawić możliwe rozwiązania – programy i działania wspierające zrównoważony rozwój, ujęte od strony celów i statystyk. Przy czym, wychodzimy z założenia, że odpowiedzią na różnice regionalne nie jest unifikacja i jednokierunkowe działania. Różnorodność regionów kraju, w tym różnorodność inicjatyw kulturalnych, a także samej kultury stanowi niepodważalną wartość.

Temat przewodni Rocznika Kultury Polskiej 2022 wpisuje się w aktualne debaty. Przestrzeń oraz relacje ludzi z przestrzenią coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowań badawczych. Zebrane w Roczniku artykuły stanowią próbę wielostronnej diagnozy sytuacji i określenia wyzwań, z jakimi trzeba się mierzyć, dążąc do sprawiedliwości terytorialnej.

„Polish Culture Yearbook" 2022 jest dostępny w księgarni NCK w wersji elektronicznejdrukowanej.