Tworzymy sieć przepływu wiedzy

Date of publication: 27.03.2024
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury tworzy Bazę raportów dotyczących kultury, które bezpłatnie udostępnia. Raporty pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Zapraszamy do przesyłania raportów i publikacji (wartościowych) dla sektora kultury.

Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury.

Odpowiadamy za rzetelność prezentowanej wiedzy. Dokonujemy selekcji i sprawdzenia raportów oraz publikacji pod kątem źródeł danych, prawomocności wniosków i etyki badawczej.

Zapraszamy  do przesyłania propozycji raportów wartościowych dla sektora kultury na adres bazaraportow@nck.pl.

Raporty i publikacje z badań zgłaszane do udostępnienia w Bazie powinny zawierać:

  • informację o autorkach/autorach,
  • opis metodologii – w tym okres realizacji, zastosowaną technikę badawczą, schemat doboru próby i jej wielkość,
  • rzetelną analizę i interpretację danych.

Nie pozwólmy wytwarzanej przez nas wiedzy leżeć odłogiem, wykorzystajmy ją w działaniu!