I Forum Jakości Danych

Date of publication: 16.10.2023
Średni czas czytania 1 minute
print

19 października br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Forum Jakości Danych. Celem wydarzenia jest podjęcie dyskusji na temat nowych standardów pozyskiwania danych. Wiodący eksperci w swoich dziedzinach podzielą się doświadczeniami i wiedzą związaną ze stosowaniem ciekawych rozwiązań technicznych i metodologicznych w zbieraniu i analizowaniu danych badawczych wysokiej jakości.

Prelekcje pozwolą spojrzeć na temat jakości danych z różnych perspektyw. Prezentacje będą dotyczyć m.in.:

  • innowacyjnych sposobów rekrutacji respondentów do badań telefonicznych  
  • technik zbierania danych w sondażach wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które okazały się najskuteczniejsze w tej specyficznej dziedzinie,
  • innowacji technologicznych, w tym przede wszystkim ankiet empatycznych,
  • cyberbezpieczeństwa w obliczu coraz większych wyzwań technologicznych związanych z oszustwami w badaniach,
  • studium przypadku badania Programu Bardzo Młoda Kultura, które obrazuje, że jest wiele sposobów na badawcze powodzenie, a w pracy z młodzieżą dobre efekty osiąga się oddając młodym stery.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: https://softarchitect.pl/forum-jakosci-danych?c=r