Działalność domów kultury

Badania

Badamy domy kultury i ich otoczenie. Analizujemy funkcje pełnione w społecznościach lokalnych przez domy kultury: od tych ściśle związanych z kulturą, po te które – opierając się na lokalnym kapitale społecznym – włączają lokalne instytucje w budowanie wspólnoty, a w konsekwencji społeczeństwa obywatelskiego.