Analizujemy efekty wybranych projektów i programów Narodowego Centrum Kultury. Oceniamy wartości inicjatyw w kontekście przyjętych celów i założeń. Identyfikujemy słabe i mocne strony interwencji oraz mechanizmów podnoszących skuteczność i efektywność podejmowanych działań.