Raport „Trwałość w kulturze” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

Date of publication: 20.02.2019
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 1 minute
print

Zapraszamy do lektury raportu „Trwałość w kulturze”, który powstał po 3 latach realizacji I edycji programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

W raporcie zostały zaprezentowane najważniejsze dane statystyczne i rezultaty jakościowe osiągnięte w ramach programu. Szczególnej refleksji poddane zostało zagadnienie trwałości w kulturze – jej znaczenie i sposób rozumienia trwałości przez osoby działające w obszarze animacji i edukacji kulturowej.

Publikacja ta jest nie tylko próbą podsumowania dotychczasowej realizacji programu, ale też inspiracją do przyszłych działań z zakresu edukacji kulturowej w Polsce.