Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation.

Date of publication: 16.02.2024
Średni czas czytania 2 minutes
print

Składający się z 9 rozdziałów raport UNESCO z 2023 r. stanowi podsumowanie piątych konsultacji w sprawie zaleceń z 1980 r. na temat statusu artystów przygotowane na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń.

Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation.
Fot. Pixabay

Wypracowany materiał obejmujący swym zakresem m.in. ramy prawne i regulacyjne, prawa społeczne, wynagrodzenie, reakcje na pandemię koronawirusa podkreśla zarówno pozytywne tendencje, jak i wyzwania dotyczące statusu twórców oraz osób zawodowo związanych z kulturą. Prezentuje też praktyki wskazujące na aktywności podjęte przez państwa członkowskie UNESCO mające na celu wsparcie polityk odnoszących się np. do własności intelektualnej czy regulacji emerytalnych.

Jak wskazują autorzy raportu cele wyznaczone w zaleceniach z 1980 r. pozostają nadal aktualne. Mimo, iż w przypadku krajów członkowskich status twórców jest w coraz większym stopniu regulowany prawem, w dalszym ciągu występuje potrzeba wdrożenia konkretnych środków umożliwiających realizowanie przyjętych polityk. Zmian wymagają regulacje dotyczące statusu twórców. Potrzeba też działań zmniejszających problem niskich wynagrodzeń czy niekorzystnych warunków pracy.