Baza raportów

W Bazie raportów gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych. Zamieszczamy raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 567
Badania
Europejska Fundacja Kultury. Podsumowanie działalności za rok 2017. Demokracja wymaga wyobraźni

Tytuł: Podsumowanie działalności europejskiej fundacji kultury w roku 2017. Demokracja wymaga wyobraźni (Annual Report 2017. Democracy needs imagination) Autor: Europejska Fundacja Kultury...

Badania
Nowocześni kibice. Badanie zachowań, wartości i motywacji

Tytuł: Nowocześni kibice. Badanie zachowań, wartości i motywacji. (The Modern Football Fan. What makes them tick? An exploration of their behaviours, their values, their motivations) Autor:...

Badania
Artystyczna wolność (The state of artistic freedom)

Tytuł: The State of Artistic Freedom 2018 Autor: Freemuse Rok: 2018

Badania
Branża mody (The state of Fashion)

Tytuł: The state of fashion Autor: The Business of Fashion i McKinsey&Company Rok: 2018

Badania
Podążając za kulturą (Culture Track Canada)

Tytuł: Culture track Canada Autor: LaPlaca Cohen Rok: 2018

Badania
Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości

Tytuł: Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości  (Making a Shift. Disabled people...

Badania
Korzystanie z internetu
Title: Korzystanie z Internetu
Author: CBOS
Year: 2019
Badania
Historie rodzinne

Tytuł: Historie rodzinne Autor: CBOS Rok: 2018

Badania
Muzea w 2017 roku

Tytuł: Muzea w 2017 roku Autor: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) Rok: 2018  

Badania
Raport: Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin
Title: Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2019
Badania
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Title: Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Author: UNSECO/ MKIDN
Year: 2018
Badania
Wołyń 1943 – pamięć przywracana

Tytuł: Polacy o stosunkach z Ukrainą Autor: CBOS Rok: 2018