Raporty

Raport: Kultura eksperymentalna
Badania

Raport: Kultura eksperymentalna

Tytuł: Experimental Culture: A Horizon Scan for the Arts and Culture Sector Autor: Nesta Rok: 2018

Raport: Global Art Market 2017
Badania

Raport: Global Art Market 2017

Tytuł: Global Art Market 2017 Autor: Artprice Rok: 2018

Raport: Wpływ wiedzy o Holocauście na edukację obywatelską
Badania

Raport: Wpływ wiedzy o Holocauście na edukację obywatelską

Tytuł: How does education about the Holocaust advance global citizenship education?  Autor: E. Doyle Stevick/UNESCO Rok: 2018

Raport: Diagnozy w kulturze
Badania

Raport: Diagnozy w kulturze

Tytuł: Diagnozy w kulturze. Badania i analizy w projektowaniu i wdrażaniu samorządowych polityk kulturalnych Autor: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji...

Raport: Kultura - obecna!
Badania

Raport: Kultura - obecna!

Tytuł: Kultura - obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz strategia rozwoju kultury w perspektywie 2020+ Autor: Urząd Miejski Wrocławia, Strefa Kultury Wrocław Rok: 2018

Raport: Statystyka kultury
Badania

Raport: Statystyka kultury

Tytuł: Statystyka kultury. Zeszyt metodologiczny Autor: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie Rok: 2017

Raport: Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli
Badania

Raport: Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli

Tytuł: Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli  Autor: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka i in., Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Rok: 2017

NIK o zabytkach architektury drewnianej
Badania

NIK o zabytkach architektury drewnianej

Tytuł: Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich wykorzystywanie w promocji regionu  Autor: NIK Rok: 2018

Raport: Zobaczmy, co w MIK-u!
Badania

Raport: Zobaczmy, co w MIK-u!

Tytuł: Zobaczmy, co w MIK-u! Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku. Raport z badań preferencji i potrzeb kulturalnych osób niewidomych i...

RAPORT: BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH
Badania

RAPORT: BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

Tytuł: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z badań ilościowy Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska (kierownik naukowy projektu), Paulina...

RAPORT: ARTYSTA I PRACOWNIK? ABSOLWENCI UCZELNI ARTYSTYCZNYCH W OCZACH PRACODAWCÓW
Badania

RAPORT: ARTYSTA I PRACOWNIK? ABSOLWENCI UCZELNI ARTYSTYCZNYCH W OCZACH PRACODAWCÓW

Tytuł: Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców. Raport z badań jakościowych Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska – kierownik naukowy projektu, Marek...

RAPORT NA ROK 2018 DOTYCZĄCY OFERTY LEGALNYCH FILMÓW ON-LINE
Badania

RAPORT NA ROK 2018 DOTYCZĄCY OFERTY LEGALNYCH FILMÓW ON-LINE

Tytuł: 2018 Report on the Test Case: Legal Online Offer - Film Autor: European Union Intellectual Property Office Rok: 2018