Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 586
Badania
Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19
Tytuł: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Autor: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Rok: 2021
Badania
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2020 Roku
Tytuł: Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku
Autor: Biblioteka Narodowa
Rok: 2021
Badania
Rynek sztuki 2021
Tytuł: The Art Market 2021
Autor: Dr. Clare McAndrew, Art Basel
Rok: 2021
Badania
KULTURA W CZASACH PANDEMII
Tytuł: Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity: Impressions and lessons learnt from Covid-19
Autor: Council of Europe
Rok: 2020
Badania
KULTURA W EUROPEJSKICH MIASTACH PODCZAS PANDEMII
Tytuł: European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. Job risk and the policy response
Autor: European Commission, European Union
Rok: 2020
Badania
KULTURA I POLITYKA PUBLICZNA, MONITORING: KULTURA A ZMIANY KLIMATYCZNE
Tytuł: The Tracker Culture & Public Policy, Issue 4, Focus on culture and climate change
Autor: UNESCO
Rok: 2020
Badania
KULTURA I COVID-19, MONITORING
Tytuł: Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker
Autor: UNESCO
Rok: 2020
Badania
Niematerialne dziedzictwo kulturowe a pandemia COVID-19
Tytuł: Living Heritage and the COVID-19 pandemic
Autor: UNESCO
Rok: 2020
Badania
Raport o stanie wyjątkowym spowodowanym epidemią COVID-19 w sektorze sztuki, muzeów oraz przemysłów kreatywnych
Tytuł: Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas
Autor: Ministerio de Cultura, Peru
Rok: 2020
Badania
PROGRAM STYMULOWANIA GOSPODARKI W ODNIESIENIU DO SKUTKÓW COVID-19. MATERIAŁY INFORMACYJNO-ANALITYCZNE NA LATA 2020–2022
Tytuł: ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID-19: ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. ДОДАТОК ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) НА 2020–2022 РОКИ)
Autor: Opracowanie rządowe
Rok: 2020
Badania
WPŁYW KRYZYSU COVID-19 NA SEKTORY KULTURY
Tytuł: L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE
Autor: Ministere del la Culture, France
Rok: 2020
Badania
MONITOROWANIE WPŁYWU COVID-19 NA KULTURĘ W REGIONIE EMILIA-ROMANIA
Tytuł: MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI IN EMILIA-ROMAGNA
Autor: Fondazione AFTER, Osservatorio Culturale del Piemonet, Instituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna
Rok: 2020