Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures

Data publikacji: 16.02.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Publikacja wydana przez De Gruyter w 2023 r. przedstawia obraz społecznych, zdrowotnych oraz ekonomicznych oddziaływań pandemii Covid-19. Oparta została na wynikach uzyskanych z dwóch ankiet telefonicznych zrealizowanych rok po roku na tej samej grupie badanych z międzynarodowej panelowej bazy danych na temat zdrowia, statusu społeczno-ekonomicznego, sieci społecznych i rodzinnych (SHARE). Pierwsza z ankiet przeprowadzona 2020 r. objęła 57 559 respondentów w wieku powyżej 50 r. ż., z kolei druga zrealizowana w 2021 r. 49 253 osób.

Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures
Fot. Pixabay

Autorzy publikacji poruszyli tematy m.in. jakości opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej identyfikując przy tym nierówności w jej zakresie zarówno przed, w trakcie, jak i po pandemii. Zwrócili także uwagę na oddziaływania izolacji na zdrowie oraz zachowania zdrowotne Europejczyków. Co więcej, podjęli próbę analizy skutków lockdownu dla rynku pracy, jak i oceny wpływu obostrzeń na nierówności dochodów w społeczeństwie.

Jak wynika z opublikowanego materiału pandemia zwiększyła poziom nierówności zarówno społecznych, ekonomicznych, jak i zdrowotnych. Ryzyko na jakie zostali narażeni starsi Europejczycy różnicowało się w zależności od grupy wiekowej, do której przynależeli. U młodszych starszych – jeszcze aktywnych zawodowo – występowało większe ryzyko utraty pracy wywołane kryzysem, co wiązało się także z wyższym prawdopodobieństwem pojawienia się trudności ekonomicznych. Poziomy ryzyka z jakimi mogli się mierzyć aktywni zawodowo starsi mieszkańcy Europy różniły się ponadto w zależności od ich cech społeczno-ekonomicznych, kraju zamieszkania czy profilu zawodowego. Z kolei, podejmowane przez najstarszych seniorów zwiększone wysiłki w celu zapobiegnięcia infekcji prowadziły często do ich izolacji społecznej oraz stanowiły zagrożenia dla dobrostanu psychicznego.