Culture | 2030 indicators

Data publikacji: 28.03.2024
Autor: UNESCO
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Publikacja UNESCO z 2019 r. stanowi zbiór wskaźników tematycznych mierzących oraz monitorujących wkład kultury zarówno w lokalną, jak i krajową realizację Celów oraz Zadań Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Powstał m.in. w celu wsparcia i uzupełnienia wskaźników globalnych ustanowionych w ramach Agendy 2030.

Culture | 2030 indicators
Fot. Pixabay

W publikacji przedstawiono ramy 22 wskaźników przyporządkowanych do czterech obszarów tematycznych: „środowisko i odporność”, „dobrobyt i źródła utrzymania”, „włączanie i uczestnictwo” oraz „wiedza i umiejętności”. Do każdego obszaru przyporządkowano wskaźniki dokonując opisu ich celów i źródeł danych, a także metod zliczania.

Raport podkreśla rolę sektora kultury w kontekście reagowania na globalne wyzwania tj. zmieniający się klimat czy skrajne ubóstwo. Co więcej, wskazuje, że aby dokonywać skutecznych pomiarów oddziaływania kultury na realizację założeń zrównoważonego rozwoju państwa i miasta powinny wykorzystywać dostępne źródła danych zbieranych m.in. przez organizacje międzynarodowe oraz pozarządowe. Efektywna realizacja zapisów zawartych w omawianym dokumencie wymaga rozwijania potencjału statystycznego oraz analitycznego instytucji, jak i szerokiego zrozumienia roli i specyfiki samej kultury.