Publikacje

Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 55
Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2021

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” został poświęcony tematowi dostępności, który poruszany jest przede wszystkim w kontekście grup ze szczególnymi potrzebami....

Badania
Nowości Badawcze NCK 2/2021

W drugim tegorocznym numerze „Nowości Badawczych NCK” prezentujemy ciekawe badania ze świata, dotyczące wpływu kontekstu społeczno-kulturowego na postawy względem zmian...

Badania
Adaptacja przestrzeni na potrzeby wydarzeń kulturalnych. RAPORT

Narodowe Centrum Kultury realizuje liczne projekty kulturalne. Jednym z nich jest „Dziedziniec Kultury” - cykl otwartych koncertów organizowany od 2018 r. w Warszawie, na...

Badania
Nowości Badawcze NCK 1/2021

Najnowszy numer "Nowości Badawczych NCK" 1/2021 porusza tematykę zastosowania cyfrowych metod i narzędzi w badaniach różnych obszarów kultury. Prezentujemy w nim...

Badania
Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury

Dom kultury jako miejsce podejmowania praktyk kulturowych jest w Polsce dobrze zakorzenioną instytucją. Jednocześnie jego rola w realizacji polityki kulturalnej państwa wydaje się nie w pełni...

Badania
Raporty: polska branża gier planszowych

Gry planszowe coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w polskich domach. Liczba tytułów stale rośnie, a same gry są bardziej zróżnicowane – zarówno pod kątem...

Badania
Jak postrzegamy odpady w kulturze nadmiaru?

Przedmioty dla jednych wartościowe innym wydają się niepotrzebne i nie przedstawiają dla nich wartości. Gdzie przebiega granica między przydatnością i zbędnością...

Badania
Ojczysty – dodaj do edukacji! Poradnik dla nauczycieli i edukatorów

Gry planszowe oprócz funkcji rozrywkowej mogą posiadać także wartość edukacyjną, stając się pomocnym narzędziem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednym z przykładów gry...

Badania
Wpływ pandemii na kulturę w „Roczniku Kultury Polskiej 2020”

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” poświęcony jest wpływowi pandemii koronawirusa na polską kulturę. W publikacji znalazły się artykuły, w których opisano...

Badania
Nowości Badawcze NCK (2/2020)

Prezentujemy drugi tegoroczny numer „Nowości Badawczych NCK”, który poświęcony jest w całości zagadnieniu wpływu pandemii na kulturę. W 2020 roku temat ten skupiał uwagę...

Badania
Nowości Badawcze NCK (1/2020)

Nowy numer czasopisma – pobierz bezpłatnie!

Badania
Nowości Badawcze NCK (3-4 /2019)

Prezentujemy kolejny numer „Nowości Badawczych NCK 3-4/ 2019", w którym zgromadziliśmy streszczenia polskich i zagranicznych raportów, artykułów naukowych i...