Adaptacja przestrzeni na potrzeby wydarzeń kulturalnych. RAPORT

Data publikacji: 19.08.2021
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Narodowe Centrum Kultury realizuje liczne projekty kulturalne. Jednym z nich jest „Dziedziniec Kultury” - cykl otwartych koncertów organizowany od 2018 r. w Warszawie, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przeobrażenie przestrzeni dziedzińca budynku Ministerstwa, na co dzień pełniącego głównie funkcje parkingu, na potrzeby otwartych wydarzeń kulturalnych, było inspiracją do przeprowadzenia w 2019 r. badania. Jego celem było lepsze zrozumienie tego, jak ludzie odnajdują się w przestrzeniach zaaranżowanych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, co sprzyja, a co przeszkadza wykorzystaniu potencjału przestrzeni.

Analiza wizualna bogatego materiału fotograficznego w połączeniu z notatkami z obserwacji, obserwacji uczestniczącej oraz mapowaniem behawioralnym pozwoliła na scharakteryzowanie przestrzeni powstającej podczas trwania „Dziedzińca Kultury” oraz kategoryzację zachowań uczestników wydarzeń. Stworzona tymczasowa przestrzeń i adaptacja zabytkowego dziedzińca stanowi przykład stworzenia „dobrej”, otwartej przestrzeni publicznej, która oprócz wydarzeń kulturalnych oferowała możliwość wypoczynku, stając się małą, zieloną oazą w środku miasta, a jej półotwarta struktura dawała prywatność i poczucie bezpieczeństwa.