Działanie na rzecz społeczności lokalnej. Etnografia hybrydowa karier lokalnych animatorów kultury

Data publikacji: 06.02.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Artykuł: Acting for the Local Community: Hybrid Ethnography in the Careers of Local Culture Animators

Artykuł, skupia się na nowatorskiej metodologii, jaką wykorzystano do zbierania danych. Wskazujemy, w jaki sposób wykorzystaliśmy metodę dzienniczkową oraz jaki niesie ona z sobą potencjał analityczny. Sygnalizujemy również ograniczenia, które dostrzegliśmy w trakcie badania. Jednocześnie, by nie rezygnować zupełnie z dyskusji nad wnioskami z badania, odtwarzamy wybrane cechy wspólne w karierach zawodowych animatorów kultury. Do relacjonowania i interpretacji otaczającej ich rzeczywistości posłużyła nam hybrydalna metoda badania. Polegała ona na zastosowaniu dzienniczka, w którym badani opisywali fakty i zdarzenia z dnia poprzedniego, a dane o swojej lokalizacji nanosili na mapę Google; notatki wzbogacali o krótkie eseje, materiał fotograficzny i filmowy. Następnie badani animatorzy wzięli udział w podsumowujących indywidualnych wywiadach pogłębionych. Rozważaniom nad użytecznością i innowacyjnością zastosowanych metod etnograficznych towarzyszy refleksja nad zróżnicowaniem doświadczeń animatorów kultury oraz czynnikami wpływającymi na ich zawodowe wybory.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Przegląd Socjologii Jakościowej, 2021, Tom XVII, Numer 3.