Rocznik Kultury Polskiej 2022

Data publikacji: 16.01.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Siódmy numer „Rocznika Kultury Polskiej” nawiązuje tematycznie do poprzedniego wydania, poświęcony jest bowiem dostępności kultury, jednak tym razem definiowanej z perspektywy przestrzennej. Zebrane w Roczniku artykuły stanowią próbę wielostronnej diagnozy sytuacji i określenia wyzwań, z jakimi trzeba się mierzyć, dążąc do sprawiedliwości terytorialnej.

Temat przewodni nowego numeru wpisuje się w aktualne debaty, toczące się na gruncie administracyjnym oraz naukowym. Przestrzeń oraz relacje ludzi z przestrzenią coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowań badawczych.

Na mapie Polski wciąż znajdują się miejsca niesprzyjające uczestnictwu w kulturze. Zajmowanie się tematem dostępności terytorialnej kultury pozwala przyjrzeć się obszarom nieuprzywilejowanym i zagrożonym wykluczeniem. Dzięki zaangażowaniu ministerstw i instytucji kultury możemy na łamach Rocznika zapoznać się z systemowymi działaniami, które identyfikują takie obszary oraz przeciwdziałają deprywacji.

Podejmując temat dostępności kultury na obszarach nieuprzywilejowanych, pragniemy zwrócić uwagę na istnienie nierówności i barier, jak również przedstawić możliwe rozwiązania – programy i działania wspierające zrównoważony rozwój, ujęte od strony celów i statystyk. Przy czym, wychodzimy z założenia, że odpowiedzią na różnice regionalne nie jest unifikacja i jednokierunkowe działania. Różnorodność regionów kraju, w tym różnorodność inicjatyw kulturalnych, a także samej kultury stanowi niepodważalną wartość.

Opublikowane w ramach Rocznika artykuły poświęcone są przede wszystkim terytorialnej dostępności instytucji kultury, przestrzennemu aspektowi oferowanego wsparcia oraz budowaniu oferty na obszarach pozametropolitalnych.

„Rocznik Kultury Polskiej" 2022 jest dostępny w księgarni NCK w wersji elektronicznej oraz drukowanej.