O wzorach i autorytetach młodych społeczników

Data publikacji: 30.06.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury zrealizowało badanie autorytetów młodych społeczników, zadając sobie przy tym pytanie, czy pojęcie autorytetu jest aktualne i adekwatne w przypadku tej grupy. Badanie jakościowe, opierające się na metodzie wywiadów biograficznych, miało na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, kto oddziałuje w sposób znaczący na biografie, decyzje i postawy młodych aktywistów, działających w lokalnych społecznościach.

Raport, który publikujemy powstał na podstawie analizy ponad 50 narracji biograficznych. Opisujemy w nim ważne w życiu badanych osoby i powiązane z nimi wartości, które wpływają na obywatelską aktywność.

W ramach analizy zebranych danych wyłoniliśmy cztery persony, o których opowiadamy w jednym z rozdziałów raportu: aktywistkę Michalinę, alternatywkę Jagodę, liderkę Zosię, wspólnotowego Alka. Szukanie różnic i podobieństw między badanymi, zaowocowało zidentyfikowaniem powtarzających się cech i postaw, powiązanych ze sobą na poziomie biografii i tożsamości. Co przełożyło się na opis person. W uproszczony sposób odzwierciedlają one najważniejsze charakterystyki badanych aktywistów.

Zachęcając do lektury całości, zdradzamy tylko, że młodzi aktywiści podczas rozmów dystansowali się do pojęcia i zjawiska autorytetu. Autorytet to według nich ktoś godny naśladowania w każdym obszarze życia, a takich postaci raczej nie znajdują. W efekcie badani zazwyczaj nie używali spontanicznie słowa autorytet. Jeśli samoistnie pojawiało się w ich wypowiedziach, to odnosiło się do inspiracji w wąsko zdefiniowanej dziedzinie.

Zachęcamy do pobrania pliku i odkrycia perspektywy młodych.