Nowości Badawcze NCK 2/2021

Data publikacji: 31.12.2021
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W drugim tegorocznym numerze „Nowości Badawczych NCK” prezentujemy ciekawe badania ze świata, dotyczące wpływu kontekstu społeczno-kulturowego na postawy względem zmian środowiskowych. Szczególną uwagę poświęcamy problemowi nadprodukcji odpadów i zjawisku marnotrawienia żywności.

Na materiał, który Państwu przedstawiamy składają się 3 obszary tematyczne. Szeroko omawiamy kwestię odpowiedzialnego podejścia do żywności z perspektywy poszczególnych krajów, przybliżając zagadnienia takie jak: alternatywne sieci żywnościowe, dyskurs w mediach społecznościowych czy też wydatki konsumenckie podczas pandemii. W dziale dotyczącym gospodarki odpadami i ich przetwarzania przedstawiamy badania dotyczące zwiększenia skali upcyklingu, gospodarowania odpadami w społecznościach zmarginalizowanych i problematyki e-odpadów. Przyjrzeliśmy się także zagadnieniu odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji w krajach Unii Europejskiej.

Pobierz bezpłatnie →

Przedstawione projekty zostały wybrane spośród badań opisanych w wysoko notowanych zagranicznych czasopismach naukowych. Wyboru oraz opisu artykułów źródłowych dokonali pracownicy Działu Badań i Analiz NCK oraz doktorzy i doktoranci z polskich ośrodków akademickich.

Zapraszamy do lektury!