Raporty

Badania

Raporty

Wyników: 527
galeria
Badania

Lokalne mapy kultury: powiat opatowski

Tytuł: Lokalne mapy kultury: powiat opatowski Autor: Fundacja Wiedza Lokalna: Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK

galeria
Badania

Lokalne mapy kultury: powiat piaseczeński

Tytuł: Lokalne mapy kultury: powiat piaseczeński Autor: Fundacja Wiedza Lokalna: Anna Radiukiewicz, Jacek Bieliński Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK

galeria
Badania

Lokalne mapy kultury: powiat sokołowski

Tytuł: Lokalne mapy kultury: powiat sokołowski Autor: Fundacja Wiedza Lokalna: Magdalena Larkowska, Jacek Bieliński Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK

galeria
Badania

Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region

Tytuł: Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region Autor: Fundacja Kultury: Rafał Kasprzak, Teresa Skalska Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK

galeria
Badania

A Creative Block? The future of the UK creative industries. A Knowledge Economy & Creative Industries

Tytuł: A Creative Block? The future of the UK creative industries. A Knowledge Economy & Creative Industries Autor: Benjamin Reid, Alexandra Albert, Laurence Hopkins Rok wydania raportu:...

galeria
Badania

Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option

Tytuł: Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option Autor: UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds....

galeria
Badania

Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania

Tytuł: Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania Autor: Ministerstwo Kultury Estonii Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: Ministerstwo Kultury Estonii, British Council

galeria
Badania

Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju

Tytuł: Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju Autor: Mirosław Grochowski Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: European Regional Development Fund, program INTERREG IVC, Baltic...

galeria
Badania

Sponsoring kultury

Tytuł: Sponsoring kultury Autor: TNS OBOP: Marta Openchowska Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

galeria
Badania

Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010)

Tytuł: Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010) Autor: redakcja: Guiomar Alonso Cano, Keiko Nowacka, Edouard Joubeaud Rok wydania raportu: 2010...

galeria
Badania

Study on the Social Situation of Artists in Austria

Tytuł: Study on the Social Situation of Artists in Austria Autor: L&R Sozialforschung: Petra Wetzel, Susi Schelepa, Gerhard Wohlfahrt Rok wydania raportu: Finansowanie: federalne Ministerstwo...

galeria
Badania

White paper on creativity. Towards an Italian model of development

Tytuł: White paper on creativity. Towards an Italian model of development Autor: redakcja: Walter Santagata, tłumaczenie angielskie: David Kerr Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: