Raporty

Badania

Raporty

Wyników: 497
galeria
Badania

Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania

Tytuł: Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania Autor: Ministerstwo Kultury Estonii Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: Ministerstwo Kultury Estonii, British Council

galeria
Badania

Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju

Tytuł: Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju Autor: Mirosław Grochowski Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: European Regional Development Fund, program INTERREG IVC, Baltic...

galeria
Badania

Sponsoring kultury

Tytuł: Sponsoring kultury Autor: TNS OBOP: Marta Openchowska Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

galeria
Badania

Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010)

Tytuł: Proceedings of the Symposium on Funding Culture, Managing the Risk (Paris, 16 - 17 April 2010) Autor: redakcja: Guiomar Alonso Cano, Keiko Nowacka, Edouard Joubeaud Rok wydania raportu: 2010...

galeria
Badania

Study on the Social Situation of Artists in Austria

Tytuł: Study on the Social Situation of Artists in Austria Autor: L&R Sozialforschung: Petra Wetzel, Susi Schelepa, Gerhard Wohlfahrt Rok wydania raportu: Finansowanie: federalne Ministerstwo...

galeria
Badania

White paper on creativity. Towards an Italian model of development

Tytuł: White paper on creativity. Towards an Italian model of development Autor: redakcja: Walter Santagata, tłumaczenie angielskie: David Kerr Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie:

galeria
Badania

Culture and Creative Industries in Germany

Tytuł: Culture and Creative Industries in Germany Autor: Michael Sönderman, Christoph Backes, Olaf Arndt, Daniel Brünink Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: federalne Ministerstwo ds....

galeria
Badania

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Tytuł: Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Autor: Małopolski Instytut Kultury (MIK): redackja: Anna Miodyńska Rok wydania raportu: 2008...

galeria
Badania

Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020

Tytuł: Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 Autor: Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: MKiDN

galeria
Badania

Aktywne domy kultury

Tytuł: Aktywne domy kultury Autor: Tomasz Kasprzak, Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak, Bohdan Skrzypczak, Jacek Gralczyk, Aneta Ostaszewska, Maciej Kochanowicz, Aleksander Tarkowski, Grzegorz...

galeria
Badania

Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze

Tytuł: Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze Autor: Maria Buczek, Jakub Głowacki, Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner, Krzysztof Markiel, Jacek Purchla, Joanna Szeliga-Sanetra, Agata...

galeria
Badania

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury

Tytuł: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Autor: Jakub Głowacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambroży Mituś, Michał Żabiński Rok...