Raporty

Badania

Raporty

Wyników: 527
galeria
Badania

Strategic Development of Regional Cultural Economy. Four Forms of Cultural Capital. Paper for the Regional Studies Association Conference

Tytuł: Strategic Development of Regional Cultural Economy. Four Forms of Cultural Capital. Paper for the Regional Studies Association Conference Autor: Olli Ruokolainen Rok wydania raportu: 2011...

galeria
Badania

Performing Arts Report. International mobility and the status of artists in the performing arts || Report Darstellende Künste. Die Lage der Theater- und Tanzschaffenden im Kontext internationaler Mobilität

Tytuł: Performing Arts Report. International mobility and the status of artists in the performing arts // Report Darstellende Künste. Die Lage der Theater- und Tanzschaffenden  im Kontext...

galeria
Badania

Challenges for mobility. Recommendations from the visual arts sector

Tytuł: Challenges for mobility. Recommendations from the visual arts sector Autor: Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste: Werner Schaub, Christine Heemsoth Rok wydania raportu:...

galeria
Badania

Recommendations on Culture Mobility. From the 4 Arts Mobility Pilot Projects: Changing Room, e.Mobility, Practics, Space

Tytuł: Recommendations on Culture Mobility. From the 4 Arts Mobility Pilot Projects: Changing Room, e.Mobility, Practics, Space Autor: Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie:

galeria
Badania

European Agenda for Culture. Final report

Tytuł: European Agenda for Culture. Final report Autor: redakcja: Jean-Marc Lauret, François Marie Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie:  

galeria
Badania

Kulturalnie przez ekonomię społeczną

Tytuł: Kulturalnie przez ekonomię społeczną Autor: Ewa Gruszka, Karol Zamojski Rok wydania raportu: 2011 Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny

galeria
Badania

Measuring Social Value. The gap between policy and practice

Tytuł: Measuring Social Value. The gap between policy and practice Autor: Demos: Claudia Wood, Daniel Leighton Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: Calouste Gulbenkian Foundation

galeria
Badania

Digitalisierung. Kunst und Kultur 2.0

Tytuł: Digitalisierung. Kunst und Kultur 2.0 Autor: redakcja: Gabriele Schulz, Stefanie Ernst Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: Niemiecka Rada ds Kultury

galeria
Badania

Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy

Tytuł: Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy Autor: Instytut Badań Strukturalnych: Piotr Lewandowski, Jakub Mućk, Łukasz Skrok Rok wydania...

galeria
Badania

Przewodnik Programowy - Program Kultura 2007-2013

Tytuł: Przewodnik Programowy - Program Kultura 2007-2013 Autor: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie:...

galeria
Badania

Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania

Tytuł: Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania Autor: Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: NCK

galeria
Badania

Cultural Heritage Integrated Management Plans

Tytuł: Cultural Heritage Integrated Management Plans Autor: Nils Scheffler Rok wydania raportu: 2010 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: program URBACT