Programy i projekty

Formularz wyszukiwania w ramach: Programy i projekty
Archiwalne
Murale Polskiej Niepodległości
 archiwum

100 szkół, 10 murali i wielki jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości! W wyjątkowym, 2018 roku, Narodowe Centrum Kultury ogłasiło konkurs...

Nagroda im. Jerzego Giedroycia
 archiwum

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci wielkiego patrioty, znakomitego redaktora i dalekowzrocznego...

Nagroda im. Oskara Kolberga
 archiwum

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia...

Nagroda K. Moczarskiego
 archiwum

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 archiwum

Program ustala kierunki interwencji i alokacje środków na działania wchodzące w jego skład, które umożliwią jak najszerszy, społeczny dostęp do książki.

NCK angażuje się w obchody „Niepodległej”
 archiwum

Narodowe Centrum Kultury angażuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizujemy projekty mające na celu upamiętnienie jednej z najważniejszych dat w historii...

Obserwatorium Kultury
 archiwum

Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji.

Patroni 2021 roku
 archiwum

W sercu stolicy powstał barwny mural przedstawiający wilekie postacie polskiej literatury, których upamiętniamy i przypominamy z okazji ich jubileuszy.

Platforma kultury
 archiwum

Przebudowujemy stronę, prosimy o chwilę cierpliwości i zapraszamy niebawem!

Powstanie Styczniowe - 150. rocznica
 archiwum

Kampania społeczno-edukacyjna "Styczeń wolności" została poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.