Murale Polskiej Niepodległości

100 szkół, 10 murali i wielki jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości! W wyjątkowym, 2018 roku, Narodowe Centrum Kultury ogłasiło konkurs na opracowanie koncepcji działań edukacyjno-kulturalnych, które zakończyło powstanie dziesięciu murali w całej Polsce. W 2019 roku chcemy podsumować pracę, jaką wykonali ich autorzy oraz zaangażowani uczniowie.