NCK angażuje się w obchody „Niepodległej”

archiwum

Narodowe Centrum Kultury angażuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizujemy projekty mające na celu upamiętnienie jednej z najważniejszych dat w historii Polski.

W marcu 2018 roku ogłosiliśmy konkurs Murale Polskiej Niepodległości na opracowanie koncepcji działań artystyczno-edukacyjnych, zakończonych powstaniem muralu, upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Działania będą obejmować m.in. warsztaty, spacery historyczne, wspólne zbieranie pamiątek, organizację gry miejskiej, spotkania ze świadkami historii, które przygotują uczestników do zaprojektowania i wykonania muralu.

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

#BarwyWspólne to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury kampania społeczno-edukacyjna. Celem programu jest rozpowszechnianie wiedzy o symbolach narodowych, praktykach ich wykorzystywania oraz sposobach traktowania. Ponadto kampania ma za zadanie budowanie szacunku i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka. W ramach działań planowane są: kampania promocyjna, pikniki, warsztaty, programy edukacyjne, wystawy.

Zaśpiewajmy.pl to interaktywny śpiewnik. Piosenki, które się w nim znajdują, powstały w latach 1918-2018, a ich wybór dokonany został w oparciu o szeroko rozumiane pojęcia patriotyzmu i państwowości. Piosenki te obrazują Polskę w kontekście zmian pokoleniowych, obyczaju i życia codziennego Polaków żyjących w XX i XXI wieku.

Narodowe Śpiewanie to jesienny cykl koncertów chóralnych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Narodowym Forum Muzyki i 14 filharmoniami w całej Polsce. Podczas wszystkich koncertów wystąpi około 5 000 dzieci i młodzieży, skupionych w 154 lokalnych chórach. W bardzo różnorodnym repertuarze znajdą się pieśni patriotyczne, utwory ludowe i folklorystyczne, a także pieśni lokalne i hymniczne.

Kulturalny Alfabet Niepodległości to 26 krótkich nagrań, które zostały stworzone przez Audycje Kulturalne, platformę audio Narodowego Centrum Kultury, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W kolejnych odcinkach, inspirowanych rozmaitymi dziedzinami kultury, tworzymy bogatą mozaikę polskiej przeszłości i teraźniejszości.


Więcej o programie: www.niepodlegla.gov.pl