Raport: Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci

Data publikacji: 24.05.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci

Autor: NCK/GfK

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

 

Między zabawą a sztuką

Opis: Badanie zostało zrealizowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz GfK Polonia Sp. z o.o.

Celem badania było poznanie preferencji opiekunów odnośnie oferty kulturalnej skierowanej do ich podopiecznych oraz określenie znaczenia różnych cech dostępnej oferty dla dzieci: m.in. wartości estetycznej, ceny, sposobu prezentacji, rodzaju produktu/wydarzenia.

W części jakościowej przeprowadzono 27 wywiadów etnograficznych z rodzicami i dziadkami oraz 9 zogniskowanych wywiadów grupowych z nauczycielami. Badanie odbyło się w trzech miastach: Gdańsku, Łowiczu i Warszawie. W części ilościowej zrealizowano ankiety elektroniczne na próbie 602 rodziców. W badaniu oceniano ofertę kulturalną dla dzieci w wieku do 12 lat, przy czym skoncentrowano się na produktach (zabawki, książki, gry, pisma, płyty z muzyką i filmami, gry komputerowe, aplikacje mobilne) oraz wydarzeniach związanych z kulturą (kino, koncerty, muzea, zajęcia dodatkowe).

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: dzieci, opiekunowie, rodzice, nauczyciele, dziadkowie, muzyka, film, teatr, książki, aplikacje, zajęcia dodatkowe