Pamięć o zbrodni katyńskiej. Raport z badania ilościowego - wyniki wstępne

Data publikacji: 15.09.2017
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Tytuł: Pamięć o zbrodni katyńskiej. Raport z badania ilościowego - wyniki wstępne

Autor: NCK

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

Pamięć o zbrodni katyńskiej. Raport z badania ilościowego - wyniki wstępne
Fot. Agata Dziemian obrączka

Narodowe Centrum Kultury od  2007 roku prowadzi działania edukacyjne dotyczące zbrodni katyńskiej. Przy okazji kolejnej odsłony kampanii społecznej chcieliśmy się przekonać jak dzisiaj kształtuje się pamięć o zbrodni z 1940 roku i jej następstwach.  

Niniejszy raport zawiera omówienie wyników sondażu (CAPI) przeprowadzonego przez firmę PBS w dniach 25-27.08.2017 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków liczącej 1000 osób w wieku 15+.

Pytania badawcze dotyczyły czterech istotnych komponentów kształtujących pamięć społeczną, czyli: 

  1. wiedzy o wydarzeniach z przeszłości,
  2. znaczeń im przypisywanych,
  3. form upamiętniania,
  4. kluczowych nośników pamięci (symboli i tekstów kultury) a także osób i instytucji podtrzymujących pamięć. 

Z badań wynika m.in., że zdecydowana większość Polaków słyszała o zbrodni katyńskiej (90%). 10% deklaruje, że nic nie wie na ten temat. W porównaniu z wynikami badań z 2007 i 2010 roku, wzrósł odsetek osób, które przyznają, że nic o niej nie wiedzą. 81% Polaków wie kto jest odpowiedzialny za zbrodnię w Katyniu. Od roku 2007 obserwujemy systematyczny wzrost prawidłowych odpowiedzi, przy czym największy skok nastąpił w roku 2010 i utrzymuje się do dzisiaj. Pamięć o zbrodni katyńskiej, po latach „kłamstwa katyńskiego” i tabuizacji, obecnie jest postrzegana jako pamięć oficjalna, o którą troszczą się instytucje państwowe. Dostrzegana jest także rola rodzin katyńskich i obywateli jako strażników pamięci o ofiarach. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia), podobnie jak rocznica agresji ZSRR na Polskę w trakcie II wojny światowej (17 września), uznawane są za jedno z świąt państwowych/rocznic zasługujących na szczególne upamiętnienie przez 14% Polaków.

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: historia, zbrodnia katyńska, dziedzictwo kulturowe, pamięć, symbole, znaczenie