NOWOŚCI BADAWCZE NCK (4/2016)

Data publikacji: 07.12.2016
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ostatnim numerem „Nowości Badawczych NCK” w 2016 roku. Kolejny numer rozpoczynamy analizą terminu „patriotyzm” w Nowym słowniku polityki kulturalnej.

NOWOŚCI BADAWCZE NCK (4/2016)
galeria

Tomasz Kukołowicz zestawia w nim badania CBOS-u oraz Narodowego Centrum Kultury wykonane wraz z TNS Polska dotyczące tego, klasycznego już, tematu. Ze względu  na jego nośność w ostatnim czasie postanowiliśmy jednak dać mu drugie życie i omówić, jak Polacy współcześnie odnoszą się do pojęć „patriotyzm” i „nacjonalizm”.

Świeże spojrzenie na dobrze znany termin prezentuje także publikacja „Kultura od nowa”, którą prezentujemy w części Polskie raporty. Omawia ona nowe zjawiska i trendy w kulturze przedyskutowane w trakcie konferencji, która odbyła się w zeszłym roku. Równie ciekawe podsumowanie wydarzenia stanowi obszerny raport pt. „My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo” omawiający efekt akcji „Bilet za 400 groszy” oraz stanowiący przegląd jej uczestników.

Temat akcji i animacji kulturalnej kontynuuje raport „Dialog wokół murali”, w którym zaprezentowano przebieg działań artystycznych włączających mieszkańców Łodzi. Niezwykle ciekawie prezentuje się także publikacja, która nie miała jeszcze swojej premiery, a którą dla czytelników Nowości Badawczych udostępnił Instytut Spraw Publicznych. „Praktyki uczestnictwa w kulturze wśród ludności wiejskiej” to dogłębna analiza specyfiki partycypacji w życiu kulturalnym na polskiej wsi, której wyimki znajdziecie w naszym tekście.

Przenosząc się ze wsi do miasta, zapraszamy także do zapoznania się z raportem o turystyce w Warszawie zaprezentowanym w części Dziedzictwo i historia oraz dwoma innymi znajdującymi się w części Zagraniczne raporty. Mowa o „Culture: Urban Future”, który powstał w związku z przyjętą przez UNESCO Agendą 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju, a także o „Culture Cities and Identity in Europe” przygotowanym na zlecenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Kolejnym tematem, który przewija się przez najnowszy numer jest kinematografia. Odnajdziemy ją w przeglądzie kultury filmowej w Poznaniu obecnej w Polskich raportach, zagadnieniu różnorodności w przemyśle kulturowym zaprezentowanym w Zagranicznych raportach oraz w opracowaniu Aleksandry Wiśniewskiej, w którym, na podstawie zagranicznych artykułów, omówione zostały najgorsze filmy świata w zglobalizowanym świecie.

To tylko niektóre z ponad trzydziestu tekstów zebranych w najnowszych Nowościach Badawczych NCK. Na koniec pragniemy zaprosić do nowego cyklu: Z programu badawczego NCK. Prezentujemy w nim wyniki badań prowadzonych lub zleconych przez Dział ds. Badań Narodowego Centrum Kultury. Tym razem mamy przyjemność zaprezentować wyniki analiz przeprowadzonych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Miłej lektury!

Dział ds. Badań

Narodowego Centrum Kultury