Nowości Badawcze NCK (3-4 /2019)

Data publikacji: 20.03.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Prezentujemy kolejny numer „Nowości Badawczych NCK 3-4/ 2019", w którym zgromadziliśmy streszczenia polskich i zagranicznych raportów, artykułów naukowych i wyników badań dotyczących sektora kultury, polityki kulturalnej oraz dziedzictwa kulturowego. Motywem przewodnim numeru jest cyfryzacja sektora kultury, digitalizacja zasobów kulturowych oraz możliwości prowadzenia badań społecznych na dużych zbiorach danych, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi.

„Nowości Badawcze NCK 3-4/ 2019" – pobierz bezpłatnie!

W części pierwszej – Z programu badawczego NCK prezentujemy efekty działań badawczych Narodowego Centrum Kultury skoncentrowanych wokół święta 11 listopada. Podsumowaliśmy wyniki badania dotyczącego wiedzy Polaków o święcie odzyskania niepodległości, zawarte w komunikacie Zorientowani na przyszłość. Wybrane wyniki badania na temat świętowania 11 listopada. Wskazaliśmy na wyniki analizy sentymentu internetowych dyskusji dotyczących 11 listopada i określiliśmy jakie emocje ujawniali Polacy podczas dyskusji o setnej rocznicy odzyskania niepodległości (na podstawie artykułu Emocje w sieci. Analiza internetowych dyskusji związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości).

W części Nowy słownik polityki kulturalnej omówiliśmy pojęcie ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy), wraz ze wskazaniem przykładów zastosowania modelu współdzielenia w sektorze kultury oraz badań społecznych nad tzw. kulturą współdzielenia.

W części Raporty polskie zamieściliśmy streszczenia komunikatów, które dotyczą częstotliwości i sposobów korzystania z internetu przez Polaków (CBOS, Korzystanie z internetu, 2019.) oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej lub przez przedsiębiorców (GUS, Społeczeństwo informacyjne w 2019 r i Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2018 r.).

W części Dziedzictwo Kulturowe wskazaliśmy na opracowania (polskie i zagraniczne), które prezentują przykłady tworzenia cyfrowych repozytoriów dziedzictwa kulturowego. Zamieściliśmy również podsumowanie raportu Komisji Europejskiej, w którym między innymi zawarto wytyczne długofalowej strategii digitalizacji dziedzictwa kulturowego, wnioski na temat digitalizacji europejskich zasobów kulturowych oraz ich prezentacji na platformie Europeana (European Commission Report on Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation).

W części Raporty zagraniczne, artykuły naukowe, sprawozdania i wyniki badań zaprezentowaliśmy streszczenia kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych czasopismach (dostępnych w otwartym dostępie). W nowym numerze zebraliśmy podsumowania artykułów poświęconych między innymi działalności platform internetowych służących do prezentacji lub sprzedaży dzieł sztuki, cyfryzacji branży wydawniczej lub wirtualizacji zbiorów muzealnych. Wskazaliśmy również na artykuły, które prezentują wyniki badań dotyczących doświadczeń użytkowników i ich interakcji ze zdigitaliowanymi treściami oraz na projekty prowadzenia badań w ramach tzw. analityki kulturowej.

W numerze 3 i 4 2019, wskazaliśmy na nowe publikacje, które ukazały się nakładem Wydawnictwa NCK oraz przytoczyliśmy przykłady tych książek, które dotyczą zagadnień związanych z humanistyką cyfrową lub digitalizacją dziedzictwa kulturowego.

Prezentujemy „Nowości Badawcze NCK” w formie e-booka, który można pobrać poniżej. Na poszczególnych stronach tej publikacji znajdują się odnośniki wszystkich do komunikatów, raportów i publikacji - polskich i zagranicznych. 

Zachęcamy do lektury!