NOWOŚCI BADAWCZE NCK (2/2018)

Data publikacji: 25.06.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Pobierzcie drugi numer „Nowości Badawczych NCK” i bądźcie na bieżąco z wynikami badań przeprowadzonymi ostatnio w obszarze kultury!

Celem „Nowości Badawczych NCK” jest prezentowanie najnowszych analiz istotnych z punktu widzenia polityki kulturalnej. Śledzimy dla Was raporty tworzone w Polsce i za granicą. Gromadzimy je w formie bezpłatnego kwartalnika. 

Tym razem w ramach Programu badawczego NCK prezentujemy raport „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Polsce” oraz anglojęzyczną wersję Rocznika Kultury Polskiej 2017,

W Nowym słowniku polityki kulturalnej omawiamy tzw. dojrzałość cyfrową.

Rozdział poświęcony polskim raportom to krótkie opracowania raportów z badań przeprowadzonych ostatnio przez specjalistów w naszym kraju. W tym numerze to m.in „Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku” Biblioteki Narodowej, „Festiwale filmowe w Polsce” oraz „Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim” Fundacji Obserwatorium, „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku” CBOS-u, zeszyt metodologiczny GUS-u „Statystyka kultury” i „Potrzeby kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli” Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM.

Część Dziedzictwo i pamięć rozpoczynają informacje dotyczące nowych Pominków Historii. W rozdziale znajdziecie także informacje dotyczące m.in.: ochrony i promocji zabytków architektury drewnianej, nowej publiczności dziedzictwa kulturalnego, a także praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej.

Omawiane przez nas w numerze Raporty zagraniczne to np.: raport na rok 2018 dotyczący oferty legalnych filmów on-line, rapoorty dotyczące finansowania zwrotnego w sektorze kultury i sztuki, kultury eksperymentalnej, czy rynku sztuki w 2018 roku.