Konferencja „Pomorskie poszerzenie pola kultury”

Gdańsk - Gdańsk
Czw. 28 — Pt. 29 września 2017 r.
Fot. CC0 Creative Commons / pixabay.com

W dniach 28-29 września 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Nadbałtyckim Centrum Kultury odbędzie się konferencja, której tematem będzie analiza poszerzania się pomorskiego pola kultury oraz praktyczne aspekty funkcjonowania w poszerzonym polu kultury. Konferencji towarzyszy inauguracja działalności Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą kierowanego przez prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

W 2012 roku grupa gdańskich badaczy opisała zjawisko dynamicznych przemian życia kulturalnego w Gdańsku, które określili mianem poszerzenia pola kultury. Złożyło się na nie wiele elementów takich jak pojawianie się nowych form uczestnictwa w kulturze, współpraca międzysektorowa, wychodzenie instytucji w przestrzeń publiczną, współpraca między instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i osobami podejmującymi działania nieformalne. Raport z 2012 roku został przyjęty w środowisku badaczy z dużym zainteresowaniem.

W 2017 roku powtórzone zostały badania życia kulturalnego na Pomorzu. Równocześnie powstało Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą przy Uniwersytecie Gdańskim. Te dwie okoliczności będą ważnym przyczynkiem w dyskusji nad poszerzaniem się pola kultury 28 września 2017 roku. Dzień później odbędą się warsztaty, w trakcie których praktycy będą mogli nabyć umiejętności przydatnych do pracy w poszerzonym polu kultury.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronach www Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorami wydarzenia są Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”.