Współpraca SoftArchitect i Narodowego Centrum Kultury – misja Research 4.0

Data publikacji: 16.05.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

SoftArchitect, dostawca innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych, rozpoczyna współpracę z Narodowym Centrum Kultury. Podjęta współpraca polega na realizacji wspólnych inicjatyw i wydarzeń edukacyjnych służących lepszej percepcji społecznej projektów badawczych i zachęcaniu młodych ludzi do aktywnego udziału w nich.

Głównymi obszarami współpracy będą:   

- udział w testach innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych od młodych respondentów w aspekcie rekomendacji narzędzi badawczych takich jak „ankieta empatyczna”,

- poszukiwanie oraz testowanie efektywnych kanałów i narzędzi komunikacji i dotarcia do młodych respondentów,

- wypracowanie innowacyjnych rozwiązań zbierających dane wysokiej jakości w obszarze badań kultury.

- W czasach dynamicznie rozwijających się badań online pojawia się potrzeba upowszechniania najlepszych praktyk związanych z cyfryzacją technik i narzędzi, projektowaniem inteligentnych badań oraz usprawnianiem modeli komunikacyjnych. Partnerstwo z NCK będzie dla nas ważnym i wartościowym wsparciem w realizacji tej misji   – komentuje Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

- Narodowe Centrum Kultury w ramach swoich prac badawczych angażuje się w działania na rzecz podnoszenia jakości danych zbieranych przez internet. By skutecznie i rzetelnie badać,
a także docierać ze swoimi projektami do trudnodostępnych respondentów aktywnie wykorzystujemy również cyfrowe narzędzia badawcze. Jednocześnie mamy świadomość, że badania online niosą za sobą szereg specyficznych zagrożeń. Chcemy o nich mówić i im przeciwdziałać  
– podkreśla Grażyna Pol, kierowniczka Działu Badań i Analiz NCK.


SoftArchitect jest pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Sukcesywnie buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są interesariuszami obszaru badań społecznych i rynkowych. W lutym warszawska firma weszła do światowej organizacji Insights Association (https://www.softarchitect.pl/softarchitect-w-insights-association), która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku. Priorytetem strategicznym polskiej firmy jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się  w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową. Jej najbardziej znane rozwiązania do prowadzenia badań to FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe). Więcej na softarchitect.pl