Raport skrócony Kultura nadmiaru w perspektywie lokalnych instytucji

Data publikacji: 27.11.2023
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Opracowanie powstało z myślą o przekazaniu kluczowych informacji w zwięzłej formie. Celem jest prezentacja najważniejszych punktów oraz podsumowanie głównych wniosków zawartych w raporcie pn. Kultura nadmiaru w perspektywie lokalnych instytucji - strategie i taktyki zarządzania odpadami. Dzięki niemu Czytelnik może szybko zapoznać się z istotnymi elementami bez konieczności czytania całego obszernego opracowania.

W materiale analizujemy podejście do gospodarowania odpadami poszcególnych gminy. Wskazujemy, jakie czynniki społeczno-demograficzne na to oddziałują. Ponadto przyglądamy się dostępnej infrastrukturze do przetwarzania odpadów w gminach i weryfikujemy, jaki wpływ ma ona na proekologiczne postawy mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się zarówno ze skróconym raportem, jak i jego rozbudowaną wersją.  

Opracowanie powstało na podstawie analizy 60 wywiadów pogłębionych z pełnoletnimi członkami gospodarstw domowych oraz 5 case study wybranych celowo gmin, zrealizowanych w latach 2020 – 2022.