Algorytmiczna kultura

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(104)/2019
Algorytmiczna kultura

Autorzy numeru „Algorytmiczna kultura” podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób algorytmy, rozumiane jako swego rodzaju narzędzia porządkujące dotychczasowy stan wiedzy, ale także – dzięki procesom uczenia maszynowego – przewidujące rezultaty naszych działań wpływają na różne obszary życia społecznego, gospodarczego, a nawet politycznego, zmieniając tym samym takie kategorie kulturowe jak: wiedza, władza, autorytet, tożsamość, sztuka i komunikacja. Czy inteligentnym maszynom można zaufać? Czy opierając w coraz większym stopniu nasze działania na algorytmicznych obliczeniach i logice big data, dajemy wyraz naszej racjonalności, czy też odwrotnie – ograniczając do minimum własne analizy, zdajemy się niemal bezmyślnie na nieomylność maszyn, które zawłaszczają coraz szersze obszary do swej eksploracji. W jaki sposób żywiące się danymi algorytmy wpływają na kulturę i jej odbiór? (ze wstępu dr. Grzegorza Ptaszka i dr. Tomasza Bielaka)