Kontakt

„Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka”
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa