CZARY-MARY, HOKUS-POKUS…
il. Karolina Sroka

Te połączenia zapisujemy z łącznikiem – krótką kreseczką bez spacji po obu stronach. Zgodnie z regułą [189] 53.1.1. SO PWN łącznik zapisujemy bowiem „w parach wyrazów podobnie brzmiących występujących zawsze razem, mających charakter zestawień równorzędnych”. Kiedy sformułowania CZARY-MARY i HOKUS-POKUS występują jako zaklęcia, pozostają nieodmienne (są wówczas traktowane jako wykrzykniki). Kiedy CZARY-MARY i HOKUS-POKUS występują jako określenia o znaczeniu ‘sztuczki kuglarskie; niezrozumiałe praktyki’, wtedy CZARY-MARY są odmienne, HOKUSPOKUS – nie. Pamiętajmy, że kiedy odmieniamy CZARY-MARY, odmieniamy oba człony, a więc: Nie lubię takich czarów-marów; A potem odbył się wielki pokaz z czarami-marami; To teraz opowiedz nam o swoich czarach-marach.

Źródło:

[SO PWN; NSPP; WSPP; SJP PWN; SJP Dor; USJP]