„A To Polska Właśnie”

Pamiętajmy, że już od kilku lat obowiązuje przepis nakazujący stosowanie ujednoliconej pisowni tytułów czasopism. Dawniej pisaliśmy: „Tygodnik Powszechny”, „Język Artystyczny” (bo cały tytuł jest odmienny), ale: „Mówią wieki”, „Po prostu”(bo te tytuły się nie odmieniają). Od grudnia 2008 r. wszystkie tytuły czasopism piszemy tak samo – każdy człon wielką literą (oczywiście wyjąwszy spójniki i przyimki: „Tygodnik Powszechny”, „Język Artystyczny” „Mówią Wieki”, „Po Prostu”, „Typy Broni i Uzbrojenia”, „A To Polska Właśnie”.
Źródło: [SO PWN; Uchwały RJP]