Współcześnie słowo AUTODAFE – jeśli już się pojawia – zwykle bywa używane w znaczeniu ‘samospalenie’. Jest to poprawne znaczenie, ale wcale nie pierwotne. Historyczne, portugalskie połączenie: auto da fé oznaczało – co może zaskakiwać – po prostu ‘akt wiary’. Pierwotnie była to deklaracja przyjęcia (lub odrzucenia) wiary katolickiej, którą publicznie wygłaszał oskarżony podczas procesu inkwizycyjnego. Z czasem mianem tym zaczęto określać również – a później przede wszystkim – publiczne wykonywanie wyroków śmierci przez spalenie na stosie, wprowadzone przez inkwizycję w końcu XV w. w Hiszpanii i Portugalii. Znaczenie rozszerzono także na niszczenie (czyli palenie) ksiąg uznanych za heretyckie. Dopiero przenośne używanie słowa AUTODAFE i odczytywanie członu auto- jako odpowiednika ‘samo-‘ dało najczęściej dziś pojawiające się znaczenie ‘samospalenie’.
Źródło: [SWO; SJP PWN; NEP PWN; USJP]