Przymiotnik AUDYTYWNY nie odnosi się do audytu – ani pojmowanego jako ‘kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym i ekonomicznym’, ani rozumianego jako ‘ocena różnych aspektów jakościowych przedsiębiorstwa’.  
AUDYTYWNY to określenie będące spolszczeniem francuskiego auditif i stosowane przede wszystkim w tekstach naukowych: językoznawczych, medycznych i antropologicznych, ale także związanych z szeroko rozumianą kulturą. AUDYTYWNY oznacza ‘dotyczący słuchu, przyswajany za pomocą słuchu; słuchowy’. Można więc mówić i pisać o środkach audytywnych (takich jak audycje i nagrania), formach audytywnych, o percepcji audytywnej (niezwykle istotnej np. w przypadku osób z dysfunkcjami zmysłu wzroku), można też wykorzystać ten przymiotnik w innym celu: ponad 20 lat temu powstała na przykład formacja muzyczna o nazwie Kanał Audytywny. 
A jeśli chodzi o sam AUDYT, to przymiotnik od niego ma postać: AUDYTORSKI. 

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWO PWN]