Zwykliśmy traktować słowo BAJKA jako zdrobnienie od słowa BAŚŃ, jednak oba słowa powstały równolegle i istniały już w prasłowiańszczyźnie.

BAJKA – prasłowiańska *bajьka – pochodzi od czasownika *bajati (dzisiejsze BAJAĆ) i oznaczała najpierw ‘bajanie, snucie zmyślonych opowieści, gadanie o czymś’, a następnie samą ‘opowieść’, co z czasem rozbiło się na dwa bardziej szczegółowe znaczenia: ‘opowiadanie o treści fantastycznej’ i ‘bzdura, nieprawdziwa relacja’.

BAŚŃ – mająca w prasłowiańszczyźnie postać *basnь – zawiera natomiast praindoeuropejski pierwiastek *bhā-, niosący znaczenie ‘mówić’, ten sam, który odnajdziemy we wspomnianym wyżej czasowniku BAJAĆ. Prasłowiańska *basnь również na początku oznaczała samo ‘gadanie, snucie opowieści’, a dopiero z czasem przekształciła się w określenie samej opowieści – nieprawdopodobnej, fantastycznej, zmyślonej.

A jak Wy odbieracie różnicę pomiędzy BAJKĄ a BAŚNIĄ? Czym jest dla Was BAJKA, a czym BAŚŃ?

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; SEJP Bor, 20, 22]