OLBRZYM
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Sądzicie, że OLBRZYM nazywa się OLBRZYMEM, bo jest OLBRZYMI? Nie, jest wręcz odwrotnie! To przymiotnik OLBRZYMI powstał od rzeczownika OLBRZYM, a dopiero od przymiotnika OLBRZYMI utworzono czasownik WYOLBRZYMIAĆ. OLBRZYM – a przed XVI w. OBRZYM – to pozostałość dawnej słowiańskiej nazwy Awarów (prasłowiańskie: obъrinъ), koczowniczego i bitnego plemienia, z którym Słowianie zetknęli się najprawdopodobniej już w VI w. Wszystkie ludy mają podania przedstawiające jakieś dawne plemiona czy dawnych mieszkańców jakichś terenów jako ludzi ogromnego wzrostu i niezwykłej siły – potężnych, nieustraszonych i niezwyciężonych. Tak właśnie Słowianie przedstawiali sobie Awarów, a nazwa, którą ich określali, pozostała w języku nawet, gdy ślad po Awarach zaginął.
Źródło: [SJP PWN; NEP PWN; SEJP Bor, 389-390]