InicJaTyWy Wisznice 2.0

Date of publication: 01.04.2019
Author: Julia Janaszek
Średni czas czytania 0 minutes
print

Projekt ,,InicJaTyWy Wisznice 2.0'' został zrealizowany w ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy lokalne w gminie Wisznice.

InicJaTyWy Wisznice 2.0
Warsztaty w ośrodku gminnym

Diagnoza została sporządzona na podstawie wywiadów, spacerów oraz warsztatów. Zrealizowano również ankietę internetową i papierową. 
W pierwszym warsztacie, mającym na celu mapowanie potencjału gminy Wisznice, uczestniczył również jej wójt.