W tyglu opatowskiej aktywności

Date of publication: 21.05.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "W tyglu opatowskiej aktywności"..

Diagnozowanie potrzeb kulturalnych w gminach wiejskich stanowi poważne wyzwanie, ze względu na rozproszenie gospodarstw rolnych. Szczególnie trudne jest to w maju, kiedy rozpoczynają się prace polowe. Aby ułatwić udział mieszkańców w badaniach, spotkania odbywały się w niedziele późnym popołudniem lub podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury.

Początkowo badacze zakładali, że wnioski do diagnozy zostaną wyciągnięte z ankiet. Jednakże najlepszą formą diagnozy okazała się bezpośrednia rozmowa – wywiad fokusowy. Spotkania takie odbywały się w miejscach naturalnego skupiska ludzi, takich jak sklepy, place przy remizach OSP, świetlice czy lokalne imprezy. Starano się, aby wśród ankietowanych byli przedstawiciele wszystkich gmin.

Aby uniknąć znaczących błędów metodologicznych, które mogłyby wypaczyć wyniki badań, a co ważniejsze zniechęcić respondentów, badacze skupili się na pytaniach otwartych i swobodnej rozmowie. 

W lokalnej społeczności drzemie ogromny potencjał, który przy odpowiednim wsparciu może zaowocować wspaniałymi inicjatywami. Aby ten potencjał w pełni wykorzystać, należy dostosować kulturę do potrzeb ludzi, a nie odwrotnie. Na tak rozległym obszarze kluczowe jest kierowanie się w działaniach społecznych prostotą, lokalnością i uwzględnianiem specyfiki danego miejsca.

Kultura w małych miejscowościach, skupionych wokół niewielkich miast, często stanowi jedyne okno na świat i stwarza szansę na przełamywanie barier, łamanie stereotypów i wyrównywanie szans, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców. Dotarcie do tej grupy bywa jednak wyzwaniem, któremu należy stawić czoła z odpowiednią strategią i zaangażowaniem.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w poniższym raporcie.