Jelczańska Sieć Kultury

Date of publication: 17.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 2 minutes
print

Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „Jelczańska Sieć Kultury".

Jelczańska Sieć Kultury
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Wnioski z diagnozy jak również charakter zgłaszanych 12 inicjatyw, wskazują na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice.

W części II programu planowane jest zrealizowanie 5 inicjatyw, odnoszących się do takich potrzeb lokalnych mieszkańców jak: integracja, wspólnota, aktywność, zabawa, kultura, muzyka i taniec. Realizacja inicjatyw umożliwi spełnienie potrzeb znacznej części mieszkańców naszej gminy. Wyzwaniem będzie krótki czas na realizację. Dużym pozytywnym zaskoczeniem jest zaproponowanie przez samą młodzież własnego pomysłu, planowanego na realizację w jednym z sołectw (musical). Zarówno sami mieszkańcy jak i pracownicy centrum pozytywnie odebrali działania animacyjno-badawcze takie jak spacery badawcze (wycieczki zabytkowym autobusem marki Jelcz) oraz spotkania/warsztaty w poszczególnych sołectwach.

Podsumowując, zrealizowano wszystkie zakładane działania w I cz. Projektu i z perspektywy zespołu MGCK były to efektywne i wartościowe działania pozwalające w przyszłości budować szeroką i aktywizującą mieszkańców ofertę kulturalną uwzględniającą całkiem nowe aktywności, które zaproponowali sami mieszkańcy. Diagnoza już jest wartościowym materiałem, który będzie przez nas wykorzystywany w przyszłości. Warto podkreślić, że wartością dodaną, która już teraz jest widoczna jest fakt zainteresowania samorządu lokalnego projektem oraz dostrzeganie przez włodarzy podkreślanego w diagnozie braku odrębnej siedziby centrum kultury, w której działalność mogła by być realizowana z jeszcze większym rozmachem.