Jelczańska Sieć Kultury

Date of publication: 17.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 3 minutes
print

Do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", Miejsko-  organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączyło Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, realizując projekt pn. „Jelczańska Sieć Kultury".

Jelczańska Sieć Kultury
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

 Wnioski z diagnozy jak również charakter zgłaszanych 12  inicjatyw, wskazują na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice. Planowanych jest zrealizowanie w części II. 5 inicjatyw odnoszą się do takich potrzeb  lokalnych mieszkańców jak integracja, wspólne aktywne spędzanie czasu, potrzeba zabawy, potrzeby związane z kultura muzyką i tańcem (musical). Realizacja inicjatyw umożliwi przynajmniej w pewnym zakresie, dla stosunkowo dużej grupy mieszkańców naszej gminy zrealizować ich potrzeby. Pewnym wyzwaniem będzie krótki czas  na realizację. Dużym pozytywnym zaskoczeniem jest zaproponowanie przez samą młodzież własnego pomysłu, planowanego na realizację w jednym z sołectw (musical). Zarówno sami mieszkańcy jak i pracownicy centrum pozytywnie  odebrali działania animacyjno-badawcze takie jak spacery badawcze (wycieczki zabytkowym autobusem marki Jelcz) oraz spotkania/warsztaty w poszczególnych sołectwach.
Podsumowując, zrealizowano wszystkie zakładane działania w I cz. Projektu i z perspektywy zespołu MGCK były to efektywne i wartościowe działania pozwalające w przyszłości budować szeroką i aktywizującą mieszkańców ofertę kulturalną  uwzględniającą całkiem nowe aktywności, które zaproponowali sami mieszkańcy. Diagnoza już jest wartościowym materiałem, który będzie przez nas wykorzystywany w przyszłości. Warto podkreślić, że wartością dodaną, która już teraz jest widoczna jest fakt zainteresowania samorządu lokalnego projektem oraz dostrzeganie przez włodarzy podkreślanego w diagnozie braku odrębnej siedziby centrum kultury, w której działalność mogła by być realizowana z jeszcze większym rozmachem.