Kierunek: Inicjatywa!

Date of publication: 28.05.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „Kierunek: Inicjatywa!”.

Diagnoza stanowi punkt wyjścia do konkursu na realizację inicjatyw oddolnych, organizowanego przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (RCPK) w czerwcu 2023 roku. Celem głównym diagnozy było zidentyfikowanie animatorów oddolnych inicjatyw w Krośnie oraz rozpoznanie potrzeb społeczności w kontekście działań kulturalnych. Dzięki temu uczestnicy konkursu otrzymają wsparcie w planowaniu swoich projektów.

Diagnoza, prowadzona w Krośnie od 3 kwietnia do 19 maja 2023 roku, miała charakter jakościowy i opierała się na wywiadach i spotkaniach. Składała się z dwóch etapów:

  • Pierwszy etap skupił się na zidentyfikowaniu animatorów oddolnych inicjatyw w Krośnie i przeprowadzeniu z nimi wywiadów.
  • Drugi etap służył pogłębieniu i uzupełnieniu informacji zebranych w wywiadach podczas warsztatów i spotkań z mieszkańcami

W ramach diagnozy przeprowadzono:

  • 30 wywiadów z osobami prowadzącymi oddolne działania kulturalne w Krośnie;
  • Około 80 rozmów z mieszkańcami w trakcie dwutygodniowej imprezy plenerowej "Balony nad Krosnem";
  • Spotkanie i warsztat World Café "Działajmy razem w kulturze!", w którym łącznie wzięło udział 23 osoby, w tym 6 pracowników RCKP oraz 17 mieszkańców, lokalnych aktywistów i twórców;
  • 3 spotkania z młodzieżą, w których łącznie wzięło udział 24 osoby.

Z diagnozy wyłania się obraz potrzeb społeczności, z którego wynika, że w większości ludzie są przepracowani, zmęczeni, mają coraz mniej czasu na dodatkowe aktywności. Coraz trudniej jest zaangażować ich w działania, problemem nie jest tylko dotarcie z informacją o wydarzeniach, ale także ograniczone możliwości i zasoby mieszkańców do wspólnego działania.

Ludzie potrzebują odpoczynku, zabawy, rozrywki, radości, relaksu, kontaktu z przyrodą, ale też bycia razem, przynależności, poczucia bycia częścią społeczności. Działania oddolne, które mają na celu włączenie społeczności nie tylko w odbiór, ale też w proces tworzenia wydarzeń wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na wymienione wyżej potrzeby mieszkańców i ich ograniczone możliwości zaangażowania się we wspólne działania.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w poniższym raporcie.