InicJaTyWy Wisznice 2.0

Data publikacji: 01.04.2019
Autor: Julia Janaszek
0 minuty

Projekt ,,InicJaTyWy Wisznice 2.0'' został zrealizowany w ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne w gminie Wisznice.

Warsztaty w ośrodku gminnym
Warsztaty w ośrodku gminnym

Diagnoza została sporządzona na podstawie wywiadów, spacerów oraz warsztatów. Zrealizowano również ankietę internetową i papierową. W pierwszym warsztacie, mającym na celu mapowanie potencjału gminy Wisznice, uczestniczył również jej wójt.