Jak zmieniły się nasze nawyki? Trzecia edycja sondażu o kulturze w pandemii

Date of publication: 08.04.2022
Średni czas czytania 4 minutes
print

W czasie pandemii COVID-19 Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło już trzy edycje sondażu na temat postaw i zachowań odbiorców kultury w obliczu zmian w funkcjonowaniu instytucji kultury. Każda odsłona badania była nieco inna ze względu na zmienność pandemicznych warunków, na które mocno oddziałują zarówno czynniki zdrowotne (zachorowalność), jak i prawne (restrykcje). Komunikaty z poprzednich dwóch edycji sondażu, przeprowadzonych w czerwcu i grudniu 2020 roku, również znajdują się w zakładce aktualności Działu Badań i Analiz NCK.

Najnowsze badanie zrealizowane zostało w grudniu 2021 roku – podczas czwartej fali pandemii. W komunikacie odpowiadamy na pytanie, jak pandemia, po niespełna dwóch latach trwania, zmieniła zwyczaje związane z uczestnictwem w kulturze. Opisując nową rzeczywistość, dużo miejsca poświęcamy kulturze dostępnej za pośrednictwem internetu, która stanowi zastępstwo i dopełnienie dla kultury offline. Pokazujemy, jakie czynniki stanowią najpoważniejsze bariery przed  braniem udziału w wydarzeniach „na żywo”, jak również, co sprzyja uczestniczeniu w kulturze online.

Dane zawarte w tekście
kliknij i powiększ

Badanie pokazało, ze większość Polaków (61%) odwiedza instytucje kultury rzadziej niż przed pandemią. Tylko 4% badanych w pandemii bywa w instytucjach kultury częściej niż wcześniej. Główną barierą powstrzymującą przed uczestnictwem w kulturze stacjonarnej jest obawa o zdrowie, podziela ją 55% respondentów obecnie rzadziej wychodzących do instytucji kultury. Kolejnym czynnikiem, podawanym jako przyczyna rzadszego wychodzenia, są środki bezpieczeństwa epidemiologicznego. Najwięcej nieprzychylnych reakcji budzi konieczność podawania danych – 46% badanych ocenia ją negatywnie. Istotną barierę stanowi również ryzyko odwołania imprezy – 44% osób ocenia to ryzyko jako potencjalnie zniechęcający czynnik.

Na przykładzie kina, za którym tęskniło w tzw. twardym lockdownie najwięcej osób (75% badanych w II edycji sondażu NCK), możemy zobaczyć, co się zmieniło względem roku 2019. Wyraźnie spadła liczba osób chodzących do kina. Dużo osób twierdzi, że nie ma obecnie potrzeby chodzić do kina. Jednym z możliwych wyjaśnień takiej sytuacji jest zmiana zwyczajów oglądania – rekordowy wzrost popularności portali streamingowych, na których w pandemii mają miejsce również premiery filmów.

Pandemia zmienia zwyczaje i przekierowuje uwagę Polaków na wydarzenia kulturalne dostępne online. Liczba osób deklarujących uczestnictwo online wyraźnie wzrosła względem poprzedniego pomiaru. Obecnie 56% użytkowników internetu uczestniczy w kulturze online regularnie. Najbardziej popularne wśród publiczności formy oferty kultury online (spośród form udostępnianych przez instytucje kultury), to występy nagrane przez artystów i transmitowane „na żywo” wydarzenia kulturalne, a także spotkania i dyskusje społeczności online. Z każdej z tych form uczestnictwa korzysta ok. 30% badanych. O ofercie kultury online respondenci czerpią wiedzę głównie z portali społecznościowych (65% badanych) oraz od znajomych i rodziny (47% osób).

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem z badania oraz infografiką.