NCK partnerem Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu

Stadion Wrocław - Wrocław
Wed 11 — Sat 14 September 2019 r.

Od 11 do 14 września trwać będzie we Wrocławiu kolejny, już XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Program czterodniowego Zjazdu obfituje w wykłady otwarte, sesje plenarne, sympozja, debaty, warsztaty i wystawy oraz obrady ponad 90 grup tematycznych.

Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność". Jak piszą organizatorzy, "(...) ideą jest zwrócenie uwagi na jednostkę, która w świetle codziennych relacji nie pozostaje sama i wraz z innymi stanowi „My”. Jednocześnie „ja” i „my” nie istnieje bez „onych”, stanowiących nieodzowne odniesienie dla tworzenia tożsamości. Personalnie nacechowane „Ja. My. Oni?” posiada uniwersalny charakter, ustanawia szansę na refleksję nad własnym położeniem w ramach wspólnoty, w strukturze podziałów społecznych, w procesach o lokalnym i globalnym charakterze, w życiu politycznym, w konsumpcji i w preferencjach dla wybranych wartości".

Narodowe Centrum Kultury jest w tym roku Partnerem wydarzenia. 12 września dyrektor NCK dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW poprowadzi sesję „Socjologia i socjologowie a odzyskanie niepodległości i budowa instytucji naukowych w II Rzeczpospolitej”

Zapraszamy również na stoisko Wydawnictwa NCK.

Więcej na 17zjazdpts.uni.wroc.pl