Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego | NOWOŚĆ WYDAWNICZA

Date of publication: 23.05.2013
Średni czas czytania 3 minutes
print

Właśnie ukazała się książka pod redakcją dra Tomasza Rakowskiego podsumowująca projekt wieloletnich badań etnograficznych prowadzonych w miejscowościach Broniów i Ostałówek na południowym Mazowszu, łączycy w sobie działania etnograficzne, animacyjne i artystyczne, budując nową perspektywę poznawczą i antropologiczną, skierowaną na odkrywanie i wzbudzanie pokładów kreatywności kulturowej w społecznościach wiejskich.

Prowadzone od ponad ośmiu lat badania etnograficzne zaowocowały zorganizowaniem tam specjalnie przygotowanych działań animacyjnych i projektów: Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego oraz Etnografia/Animacja/Sztuka. Jak się szybko okazało, w tego typu projektach etnografia może całkowicie zmienić sens i idee działania animacyjnego. Podobnie jednak i działania artystyczne mogą zmienić badania etnograficzne i wprowadzić je na zupełnie nowe tory. Jak zatem wiedza i wrażliwość etnograficzna zmieniają animację kultury? Jak praktyki artystyczne zmieniają etnografię? O tworzeniu się nowej metody oraz o refleksjach, wątpliwościach i doświadczeniach związanych z wieloletnimi przyjazdami do Broniowa i Ostałówka piszą ich uczestnicy – etnografowie, animatorzy, artyści.

Autorzy książki sprawili, iż mamy możliwość obcowania z bardzo ważną publikacją, która przypomina o ludzkiej różnorodności, o kulturowej autonomii wsi, o talentach i wiedzy jej mieszkańców, ale też o zagroże-niach, jakie niesie za sobą potrzeba zmiany, modernizacji, aktywizowania i ożywiania tego, co rzekomo tkwi w marazmie i bezruchu.
prof. Marek Krajewski


Główną wartością tego tomu jest podjęcie próby rozpoznania owych nierozpoznanych wymiarów rozwoju kulturalnego, gdzie kwestionuje się dotychczasowe sposoby prezentowania kultury wsi jako swoistego balastu czy przeszkody na drodze do modernizacji kraju.
dr Grazyna Kubica-Heller

 

Wydawca: Narodowe Centrum Kultury

Data wydania: maj 2013

Redakcja naukowa: Tomasz Rakowski

 

Autorzy: Kolektyw Terenowy (Julia Biczysko, Ewa Chomicka, Piotr Cichocki, Aleksandar Ćirlić, Maja Dobiasz, Jarek Kaczmarek, Zuzanna Naruszewicz, Dorota Ogrodzka, Paweł Ogrodzki, Agnieszka Pajączkowska, Agata Pietrzyk, Tomasz Rakowski, Pola Rożek, Sebastian Świąder) oraz Piotr Bielski, Elżbieta Jabłońska, Łukasz Skąpski, Wojtek Ziemilski.

Edukacja+Animacja to seria wydawnicza Narodowego Centrum Kultury prezentująca nowe zjawiska oraz praktyki z dziedziny animacji kultury i edukacji kulturalnej, realizowane przez badaczy, twórców i wytwórców kultury z Polski oraz z zagranicy. Dotychczas w serii ukazały się: Edukacja + AnimacjaNowe media + Animacja kultury dostępne na stronie www.platformakultury.pl

Książka kosztuje 35 zł i jest do nabycia w księgarni NCK.