Wyniki Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych

Akademia Sztuk Pięknych - Kraków
Tue 05 March 2019 r.

5 marca w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbędzie się spotkanie podsumowujące wyniki "Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych" (OBLZA).

Celem badania było poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także poznanie opinii absolwentów na temat możliwości doskonalenia kształcenia. W spotkaniu weźmie udział Zastępca Dyrektora ds. Projektów Edukacyjnych Elżbieta Wronowska-Gmyz. 

Projekt został zrealizowany w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Obserwatorium Kultury. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań.

Więcej informacji:

artystapostudiach.pl