Realizacje

Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Realizacje

Realizacje

Wyników: 557
Dotacje
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W ŻYWCU

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu  w 2014 roku wzięło udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano siedem inicjatyw...

Dotacje
TARNOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Tarnogórskie Centrum Kultury w 2014 roku wzięło udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne....

Dotacje
ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY

Żuławski Ośrodek Kultury w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne....

Dotacje
DOM KULTURY W SUBKOWACH

Dom Kultury w Subkowach w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano siedem inicjatyw...

Dotacje
GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Gdański Archipelag Kultury w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano sześć inicjatyw wspierających...

Dotacje
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W SAMBORCU

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano pięć...

Dotacje
DOM KULTURY "DOROŻKARNIA"

Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W...

Dotacje
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MILEJOWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano sześć inicjatyw wspierających...

Dotacje
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GNIEŹNIE

Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano...

Dotacje
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WILDZE

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano siedem inicjatyw...

Dotacje
MIEJSKI DOM KULTURY "BATORY"

Miejski Dom Kultury "Batory" w 2014 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach inicjatywy zrealizowano pięć inicjatyw...

Dotacje
DOM KULTURY "REMBERTÓW"

Dom Kultury "Rembertów" w 2014 roku wziął udział w Programie Narodoowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano sześć inicjatyw...