Program dotacyjny Kultura Dostępna - ogłoszenie wyników

Data publikacji: 31.07.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Strategicznym celem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 Kultura Dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.

 

 

Program dotacyjny Kultura Dostępna - ogłoszenie wyników
wyniki